הדפסה טייס אוטומטי
robot.jpg "טייס אוטומטי" היא מערכת המבצעת היגוי של המטוס בהתאם להגדרות שקובע הטייס. מערכות "טייס אוטומטי" יכולות לפעול במספר מישורים:
א. שמירת גובה המטוס.
ב. שמירת כוון.
ג. שמירת שיעור הנמכה/טפוס קבוע.
ד. שמירת עזר נווט או אמצעי עזר להנמכה לקראת נחיתה.

 "טייס אוטומטי" היא מערכת המבצעת היגוי של המטוס בהתאם להגדרות שקובע הטייס. מערכות "טייס אוטומטי" יכולות לפעול במספר מישורים:


א. שמירת גובה המטוס.
ב. שמירת כוון.
ג. שמירת שיעור הנמכה/טפוס קבוע.
ד. שמירת עזר נווט או אמצעי עזר להנמכה לקראת נחיתה.
ה. שמירת מהירות מכשירית (IAS) או "פרופיל מהירות", קרי, שמירת מהירות תוך תיקון אוטומטי עם שינוי הגובה.
ו. שילוב של שניים או יותר מהנ"ל, כפונקציה של רמת התחכום של המערכת הספציפית המותקנת במטוס.


המערכת מקבלת input ממערכות הנווט או מחווני טיסה כמו האופק המלאכותי ומתרגמת אותו, באמצעות מערכת של מוטות/כבלים/מנועים חשמליים לשינויים בתצורת ההגוי של המטוס, על מנת להשיג את התוצאה הדרושה.


ישנן מערכות רבות וכל אחת מהן יכולה לקבל נתונים בצורה שונה. למשל, יש מערכות שאת איזון הכנפיים מבצעות על ידי שאיבת נתונים ממד הפניה והנטיה ויש מערכות שיקחו נתון זה מהאופק המלאכותי.


כאשר הטייס האוטומטי מופעל, אין להפעיל את ההגאים ידנית. אם נוצר שינוי בגובה בגלל זרם אוויר יש לתקן את מצב האווירון על ידי הפעלת מצב הנמכה/טיפוס בטייס האוטומטי ולא על ידי הפעלת ההגאים.


יש לזכור שהטייס האוטומטי מפעיל את המקזז בתגובה ללחץ שהוא מרגיש על ההגאים. כלומר, אם נפעיל לחץ ידני על ההגאים, הטייס האוטומטי יפעיל קיזוז נגדי וימשיך לעשות זאת עד גבול פעולת המקזז. בנקודה כלשהי, הטייס האוטומטי יפסיק לפעול, אם עקב בטולו על ידי הטייס ואם עקב הגעתו לקצה גבול היכולת שלו, והאז האווירון יהיה במצב של צלילה או אף בשמיים משום שהמקזז יביא אותו למצב קיצוני. יש גם לשים לב בהקשר זה, שלא בכל מצב הטייס האוטומטי משמיע צפצוף אזהרה לפני ניתוק: בחלק מהמקרים כשהוא מתנתק עקב הגעה למגבלה בזוית הטיה או מצב אף, הוא לא ישמיע צפצוף ואנו ניכנס ללא כל אזהרה למצב קיצוני.
spacer.png, 0 kB