הדפסה מגבלות ראות

כמדריך טיסה, חשוב לי שטייס הלומד במסגרת קורס טיס אצלי, ילמד לזהות מראש סכונים פוטנציאליים ויהיו לו הכלים להחליט מראש שלא לצאת לטיסה. אחד הסכונים הכרוכים בטיסה, הוא מגבלות ראות, וביתר שימת לב: מגבלות כאלה המתקיימות בזמן ההמראה והנחיתה.

בעת המראה ונחיתה, דרושים תנאי ראות מינימליים. התנאים המינימליים מוגדרים בדפית השדה הספציפי. כאשר אין הגבלה מפורשת בדפית השדה או בספר פסומי המידע התעופתי (פמ"ת), ישנם כללי ברירת מחדל הקבועים בתקנות.

הראות המינימלית הנדרשת לפי התקנות להמראה למטוס חד מנועי ודו מנועי, היא 1,500 מטר. מינימה זו מוגדרת בתקנות כמינימה לטיסת מכשירים המוגדרת כטיסה מסחרית. ואולם, בפועל מאומצת כמינימה להמראה גם בטיסות שאינן מכשירים וגם בטיסות פרטיות.

בהקשר של מדידת מגבלת הראות ישנו מושג נוסף הנקרא:

RVR – Runway Visual Range
זו מגבלת ראות, הנמדדת על ידי מכשיר בשדה התעופה, על הקרקע בלבד. היא שואפת לציין ראות אפקית, הדומה ככל האפשר לראות המעשית של הטייס ממקום מושבו במטוס, על המסלול. יש שלוש נקודות בדיקה מקובלות: בקרבת מקום הנגיעה על המסלול, באמצע המסלול, ובנקודת הפנוי. מכשיר כזה קיים בדרך כלל רק בשדות גדולים, ולא בכל מדינה.

מה יכול לגרום להפרעות ראות?

כל מה שאיננו אויר צח. כגון: ערפל, אד, קרעי עננים או עננים בגובה נמוך מאוד, גשם, ברד, שלג, אבק, אובך, עשן.

כשאנחנו מדברים על ערפל, פירושו לחות הנמצאת באויר, בגובה פני הקרקע, ומגבילה את הראות עד כדי פחות מ-1,000 מטר.

ישנם סוגים שונים של ערפל, ובסוגים אלה אדון במאמר נפרד.

אד פירושו הגבלת ראות בגובה פני הקרקע, גם כן עקב לחות באויר, אך כשהגבלת פחות חמורה ויש ראות של 1,000 מטר לפחות.

גשם, ברד או שלג, או באופן כללי משקעים, לכשעצמם אינם בהכרח גורמים בעיה, אך לרוב יוצרים מגבלת ראות, התלויה בעצמת המשקעים. יתכן שבו זמנית גם יתלוו הפרעות אחרות כגון משבי רוח עזים, רוח צולבת או סערה, ואז כמובן נחליט שלא לטוס, או לנחות בשדה חילופי, אך אין זה הכרחי. ישנם משקעים בצורה של גשם קל שהפרעת הראות שהוא יוצר אינה קריטית ואינו מלווה בהפרעות אחרות לטיסה ולכן לא בהכרח ימנעו טיסה. גם כאן צריך לזכור שיש משתנים נוספים כמו טיב המסלול (לדוגמא: מסלולי עפר הופכים להיות מסוכנים כשהם בוציים), שלוליות, מצב הצמיגים, והאפשרות של החמרת מזג האויר תוך כדי טיסה.


 

spacer.png, 0 kB