הדפסה גזירת רוח

אחד הדברים שמייחד בית ספר לטיסה ממוסדות לימוד אחרים הוא העובדה שזהו בית ספר המלמד את הטייס לעתיד, לא לעשות את מה שלמד בבית הספר, כלומר לא לטוס(במצבים מסויימים). המקום הבטוח ביותר עבור טייס, הוא גבוה באוויר. בעת ההתקרבות לקרקע הוא עלול להיות מושפע מאפקטים אשר הקרבה לקרקע מקצרת את זמן התגובה העומד לרשות הטייס. במצב קיצוני יש לבחור שדה חילופי לנחיתה או לא להמריא כשישנם גזירות רוח בעצמה שהטייס לא תירגל בעבר בעזרת מדריך טיסה מוסמך.


ישנם ארבעה מצברים עקריים של גזירות רוח:

 

1. בגובה הקרקע או סמוך מאוד אליו: ככל שעצמת הרוח מתגברת וככל שעצמת המשבים מתגברת, גדל הסיכון לגזירות רוח. לצורך כך עצמת המשב פירושה ההפרש בין מהירות הרוח הרגילה לבין מהירות המשב.
2. מצב של אינברסיה בגובה נמוך, כאשר בשכבת האינברסיה יש רוח בעצמה של K25 או יותר, יוצרת פוטנציאל משמעותי לגזירות רוח בגובה הגבול שבין שכבת האינברסיה לשכבת האוויר שמתחתיה.
3. בעת מעבר חזיתות. המצב המסוכן הוא כמובן מעבר החזיתות באזור השדה, היוצר סכון של גזירת רוח בזמן המראה או נחיתה. יש לזכור שלעולם אין להמריא או לנחות בזמן מעבר חזית בשדה.
4. CAT בגובה רב.

 

spacer.png, 0 kB