הדפסה ראשי תיבות במברקי מטאורולוגיה

רשיון טייס מקנה לטייס זכות לטוס לכל מקום שירצה בחו"ל. טייסים רבים מתארגנים בקבוצות וטסים ביחד כדי להקטין את עליות הטיסה במטוס פרטי. טייס המעונין לטוס לחו"ל חייב להכיר נהלים בינלאומיים הקשורים, בין השאר, לדווחים המיועדים לענף התעופה, וקשורים למזג אוויר. לטובת הטייסים ישנו פורמט קבוע של מברקים מטאורולוגיה. אין צורך לזכור את הקיצורים בעל פה, משום שלפני כל טיסה לחו"ל אנחנו מקבלים משירות המטאורולגיה "חובקן" הכולל בנוסף למברק המטאורולגיה, גם רשימה של ראשי התיבות, הסימנים והמשמעות של כל אחד מהם. כל טייס יכול להכין לעצמו רשימה מתורגמת לעברית של המונחים, כך שאין צורך להתרגש מהעובדה שהקיצורים והמונחים הם באנגלית. המשמעות בעברית נלמדת ממילא במהלך קורס טיס אזרחי, ומוסברת על ידי מדריך הטיסה.


 

 

$        maintenance check indicator
-        light intensity
+        heavy intensity
/        indicator that visual range data follows; separator
        between temperature and dew point data.
ACC      altocumulus castellanus
ACSL     altocumulus standing lenticular cloud
ALP      airport location point
AO1      automated station without precipitation discriminator
AO2      automated station with precipitation discriminator
APRNT    apparent
APRX     approximately
ATCT     airport traffic control tower
AUTO     automated report
B        began
BC       patches
BKN      broken
BL       blowing
BR       mist
C        center (with reference to runway designation)
CA       cloud-air lightning
CB       cumulonimbus cloud
CHINO    sky condition at secondary location not available
CIG      ceiling
CLR      clear
CONS     continuous
COR      correction to a previously disseminated report
DR       low drifting
DS       duststorm
DSNT     distant
DU       widespread dust
DZ       drizzle
E        east, ended
FEW      few clouds
FG       fog
FIRST    first observation after a break in coverage at manual station
FROPA    frontal passage
FRQ      frequent
FT       feet
FU       smoke
FZ       freezing
FZRANO   freezing rain sensor not available
G        gust
GR       hail
GS       small hail and/or snow pellets
HZ       haze
IC       ice crystals, in-cloud lightning
L        left (with reference to runway designation)
LAST     last observation before a break in coverage at a manual station
LST      Local Standard Time
LTG      lightning
LWR      lower
M        minus, less than
METAR    aviation routine weather report
MI       shallow
MOV      moved/moving/movement
MT       mountains
N        north
N/A      not applicable
NE       northeast
NOSPECI  no SPECI reports are taken at the station
NW       northwest
OCNL     occasional
OVC      overcast
OHD      overhead
P        greater than
PE       ice pellets
PK WND   peak wind
PNO      precipitation amount not available
PO       dust/sand whirls (dust devils)
PR       partial
PRESFR   pressure falling rapidly
PRESRR   pressure rising rapidly
PWINO    precipitation identifier sensor not available
PY       spray
R        right (with reference to runway designation)
RA       rain
RVR      Runway Visual Range
RVRNO    RVR system not available
RWY      runway
S        south
SA       sand
SCT      scattered
SE       southeast
SFC      surface
SG       snow grains
SH       shower(s)
SKC      sky clear
SLP      sea-level pressure
SLPNO    sea-level pressure not available
SM       statute miles
SN       snow
SNINCR   snow increasing rapidly
SPECI    an unscheduled report taken when certain criteria have been met
SQ       squalls
SS       sandstorm
SW       southwest
TCU      towering cumulus
TS       thunderstorm
TSNO     thunderstorm information not available
TWR      tower
UP       unknown precipitation
UTC      Coordinated Universal Time
V        variable
VA       volcanic ash
VC       in the vicinity
VIS      visibility
VISNO    visibility at secondary location not available
VRB      variable
VV       vertical visibility
W        west
WMO      World Meteorological Organization
WND      wind
WSHFT    wind shift
Z        zulu, i.e., Coordinated Universal Time
spacer.png, 0 kB