הדפסה מרכז הכובד

cg.jpg מרכז הכובד של המטוס היא נקודה דמיונית המהווה שקול או שווה ערך של כלל משקלי המטוס. זו הנקודה שאם, באופן תאורטי, היינו מעמידים  מתחתיה מוט פלדה דק, המטוס היה נשאר מאוזן למרות שהוא עומד על "רגל אחת".


אם ננתח את השפעות היחסים בין מיקומו של מרכז הכובד לבין ההשפעות על תפקודי המטוס, נוכל לומר:
 

1. השפעות מרכז כובד "אחורי מדי" ביחס למגבלות היצרן:

א. בנושא היציבות: תגרום לכך שהמטוס יאבד יציבותו והוא יהיה מסוכן לטיסה. זהו מצב שבאופן קיצוני ורק כדי להמחיש את הרעיון (אף שאין זה כך בפועל), צריך להתקשר אצלנו עם חוסר היציבות האופיינית למצב של מרכז כובד שנמצא מאחורי מרכז הלחץ.

ב. בנושא יכולת התמרון: כתוצאה מחוסר היציבות, המטוס יסבול ממצב של ניהוג יתר over control. כלומר, יהיה צורך להפעיל בצורה רבה יחסית את ההגאים כדי לשמור על טיסה יציבה.

ג. במישור צריכת הדלק: תפעול ההגאים המוגבר יגרום לבזבוז פוטנציאל ולצריכת דלק מוגברת.

ד. טווח הטיסה יקטן עקב הגברת הצריכה של הדלק.

ה. מהירות ההזדקרות תקטן, אך יהיה קשה להיחלץ מהזדקרות.

2. השפעות של חריגה ממגבלה קדמית של מרכז הכובד. היינו, השפעתו של מרכז כובד "קדמי מדי" ביחס למגבלת היצרן:

א. תוביל לעודף יציבות אורכית.

ב. מבחינת יכולת המטוס לתמרן: המטוס יאבד חלק מיכולת התמרון שלו.

ג. תצרוכת הדלק תהיה גבוהה מאוד: יהיה צורך בזוית התקפה גבוהה כדי לפצות על "האף הכבד", ולכן יותר גרר שיצריך יותר דחף/סחב.

ד. מהירות השיוט תהיה נמוכה משום שנצטרך לטוס עם זוית התקפה גדולה יחסית.

ה. מהירות ההזדקרות תהיה גבוהה מאוד.

3. עמידה במגבלת מרכז הכובד, תוך ניצול מגבלת מרכז כובד אחורי: היינו מרכז כובד אחורי, אך בתוך מגבלות היצרן.

א. תהיה לנו יציבות מינימלית הדרושה לטיסה בטוחה, אך הטיסה תצריך תפעול הגאים רב יותר מהמצב האידיאלי. טיסה "עצבנית" ומתישה מבחינת הטייס.

ב. יכולת התמרון תהיה בתוך המגבלה.

ג. תצרוכת הדלק תהיה נמוכה: נוכל לטוס בזוית התקפה נמוכה.

ד. מהירות השיוט תהיה גבוהה. גם הטווח יגדל, הן משום מהירות השיוט והן משום שתצרוכת הדלק קטנה.

ה. מהירות ההזדקרות תהיה נמוכה.

4. עמידה במגבלת מרכז הכובד, תוך ניצול מגבלת מרכז כובד קדמי: היינו מרכז כובד קדמי, אך בתוך המגבלה.

א. יציבות אורכית מובהקת. טיסה יציבה וחלקה.

ב. יכולת התמרון תהיה בתוך המגבלה.

ג. תצרוכת הדלק תהיה גבוהה.

ד. מהירות השיוט וטווח הטיסה יהיו נמוכים בהשוואה למרכז כובד אחורי יותר.

ה. מהירות ההזדקרות תהיה גדולה,
אך יהיה קל יחסית להיחלץ ממצב זה.

 

spacer.png, 0 kB