הדפסה צירי המטוס.
plane_parts.jpg למטוס שלושה צירים, סביבם הוא פועל: ציר האורך, הציר האנכי וציר הרוחב.
1. ציר האורך: פעולת ההגוי המבוצעת עליו היא גלגול. ההגה המבצע גלגול הוא המאזנת.
2. הציר האנכי: פעולת ההגוי המבוצעת על ציר זה היא הסבסוב. ההגה המסבסב הוא הגה הכוון.
3. הציר הרוחבי: פעולת ההגוי המבוצעת על ציר זה היא העלרוד. ההגה הרלבנטי הוא הגה הגובה.
שלושת הצירים מצטלבים בנקודה המוגדרת כמרכז הכובד של המטוס.
asxex3.jpg
"מומנט" הוא הכח הדרוש על מנת לבצע תנועה סביב ציר מסוים, במרחק מסוים מאותו ציר. היחידות בהן נמדד המומנט בפיסיקה הן ניוטון מ': Nm

 

"זרוע" מבטא אורך או מרחק בין הציר לבין הנקודה עליה/בה מופעל הכח.

 

 
spacer.png, 0 kB