הדפסה הכוחות הפועלים על המטוס

small2.jpgעל המטוס פועלים במקביל כוחות מנוגדים, שהשפעתם ניתנת להבנה בנקל כאשר מציגים אותם זה כנגד זה.


4powrs3.jpg


על הקרקע: משקל המטוס פועל בניצב למרכז כדור הארץ. המשקל עובר דרך מרכז הכובד של המטוס. בכך בא לידי בטוי בעיקר החוק השלישי של ניוטון: המטוס מפעיל על הקרקע כח השווה למשקלו, והקרקע מגיבה בעצמה זהה לכח שמפעיל משקל המטוס.


באויר: העילוי פועל מול משקל המטוס, כלומר, המשקל מושך את המטוס כלפי מטה והעילוי דוחק את המטוס כלפי מעלה. הגרר/התנגדות שמייצר גוף המטוס מושך את המטוס לאחור, ואילו הדחף/סחב שמייצר המנוע דוחף/סוחב את המטוס לפנים. כאשר העילוי פועל בעצמה זהה למשקל, המטוס שומר גובה. כאשר הדחף/סחב מייצרים עצמה זהה לגרר/התנגדות שמייצר גוף המטוס, המטוס ישמור מהירות קבועה. לכן, כאשר ארבעת הכוחות מאוזנים, אנו אומרים שהמטוס נמצא במצב של "שווי משקל".


"שיווי משקל" או "איזון כוחות": כשהמטוס טס ישרה ואופקית, במהירות קבועה ושומר גובה וכוון, ארבע הכוחות מאוזנים [עילוי (L) –משקל (W), דחף/סחב (T) -גרר/התנגדות (D). במצב זה אנו אומרים ש"שקול הכוחות = אפס".


Drag  = גרר
Thrust  =  דחף/סחב
Lift  = עילוי
Weight = משקל

במטוסים קלים מקובל לומר שהיחס בין העילוי לבין הגרר הוא 10:1 לטובת העילוי. 


spacer.png, 0 kB