הדפסה שלושת החוקים של ניוטון.
smallnewton.jpg על מנת להבין מה מאפשר לאווירון לשהות באוויר, יש להתייחס למספר עקרונות פיסיקליים פשוטים: שלושת חוקי היסוד של ניוטון.

 
חוק ראשון: ההתמדה

 

first.law.of.newton.jpg
גוף ישאף תמיד להתמיד בתנועתו, מבחינת הכוון והמהירות, אם לא יפעלו עליו כוחות חיצוניים שיסיטו אותו מהכוון או יאיצו/יאיטו אותו. דוגמא: מטוס שטס במהירות קבועה, כשהמנוע בסל"ד קבוע, אף המטוס שומר על כוון קבוע, והמטוס שומר גובה קבוע ("טיסה ישרה ואופקית") נמצא במצב של "שווי משקל" וכל עוד לא נפעיל כח כלשהו שיסיט אותו (כמו למשל משיכה/דחיפה של הסטיק) המטוס ימשיך באותו כוון, באותו גובה, ובאותה מהירות.


חוק שני: הכח.
law33.jpg

הכח שיש להפעיל על גוף על מנת שישנה את מהירותו בקצב מסוים (תאוצה) שווה למכפלת מסת הגוף בתאוצה    F=m*a.
חוק שלישי: פעולה ותגובה
law3.jpg
 בכל פעולה של כח קיים כח תגובה השווה בעצמתו אבל הפוך בכוונו. לדוגמא: מטוס שחונה על הקרקע: המטוס מפעיל על הקרקע כח השווה למשקלו והקרקע מגיבה בעצמה זהה לכח שמפעיל משקל המטוס.

 


 


 

spacer.png, 0 kB