הדפסה דלק בטיסת מכשירים

אחד הנושאים החשוב הנלמדים בבית ספר לטיסה הוא ניהול דלק בטיסה. לצורך כך עלינו לדעת בתחילה מהן דרישות המינימום החוקיות, מבחינת כמות הדלק הנדרשת לטיסת מכשירים.


דרישות דלק מינימליות לטיסת מכשירים:

 

אין להפעיל כלי טיס בתנאים של כללי טיסת מכשירים אלא אם נמצאת בכלי הטיס כמות דלק המספיקה, בהתחשב בדו"חות ובתחזיות של מזג האויר, לביצוע כל אלה:
(1) השלמת הטיסה עד לשדה התעופה המיועד לנחיתה הראשונה;
(2) טיסה משדה התעופה העיקרי המיועד לנחיתה, לשדה תעופה משני;
(3) טיסה נוספת לאחר מכן במשך 45 דקות במהירות שיוט רגילה בגובה המתוכנן.

טייס (בטיסה פרטית) פטור מלקחת דלק נוסף לצורך הטיסה לשדה חילופי, אם נקבעו נהלי גישת מכשירים סטנדרטית לגבי השדה המיועד לנחיתה הראשונה, ותנאי מזג האויר לשדה זה החזויים למשך התקופה משעתיים לפני זמן ההגעה המשוער ועד שעתיים לאחר זמן זה הם כלהלן:
(1) בסיס עננים של לפחות 1000 רגל מעל לנמוך שבין שלושת אלה:
א. הגובה המזערי בנתיב הטיסה MEA
ב. הגובה המזערי להימנעות ממכשולים MOCA
ג. הגובה שנקבע לקטע הראשוני של נוהל גישת המכשירים לאותו שדה התעופה;
(2) הראות היא הגדולה שבין שני אלה:
א. חמשה ק"מ לפחות;
ב. שלשה ק"מ יותר מהראות המינימלית המאושרת לנחיתה.
spacer.png, 0 kB