הדפסה שימוש בטייס אוטומטי בגישת מכשירים

בית ספר לטיסה אינו המקום הקלאסי לתרגול שימוש בטייס אוטומטי, מפני שעד לאחרונה הגישה הרווחת היתה שאין צורך ללמד חניכים בקורס טייס להשתמש במכשיר המקטין את עומס העבודה המוטל עליהם. אני סבור שזהו מכשיר חשוב שיש ללמוד להשתמש בו, והלימוד חייב להתבצע על ידי מדריך טיסה מוסמך המכיר את מגבלות המכשיר, הן המגבלות הטכניות והן מגבלות כללי הטיסה.


אין להשתמש טייס במערכת טייס-אוטומטי בגובה שהוא פחות מ-500 רגל מעל פני הקרקע, או פחות מפעמיים האיבוד המרבי של גובה כפי שנקבע בספר העזר לטיסה המאושר של כלי הטיס או במקור אחר במקרה של תקלה בטייס-האוטומטי, לפי הגבוה שבין שניהם.
כאשר משתמשים במיתקן גישת מכשירים שאינו ILS, אין להשתמש בטייס - אוטומטי בגובה מעל פני הקרקע שהוא פחות מ-50 רגל מתחת לגובה המינימלי להנמכה המאושר לאותו תהליך, או פחות מפעמיים האיבוד המרבי של גובה כפי שנקבע בספר הער לטיסה המאושר של כלי הטיס או במקור אחר במקרה של תקלה בטייס-האוטומטי בתנאי גישה, לפי הגבוה שבין שניהם.
כאשר משתמשים בגישות ILS, ותנאי מזג האויר הם גרועים יותר מתנאי מזג האויר הבסיסיים כאמור בתקנה 92, לא ישתמש אדם בטייס-אוטומטי עם מיתקן הצמדת אותות גישת מכשירים, בגובה שהוא פחות מ-50 רגל מעל פני הקרקע או פחות מהאיבוד המרבי של גובה כפי שנקבע בספר העזר לטיסה המאושר של כלי הטיס או במקור אחר, במקרה של תקלה בטייס-אוטומטי עם מיתקן הצמדת אותות גישת מכשירים, לפי הגבוה שבין שניהם.

spacer.png, 0 kB