הדפסה מהירות ההזדקרות.
brielilng.jpg מהירות ההזדקרות – אינה קבועה. היא משתנה ותלויה בגורמים שונים כמו במשקל, מיקום מרכז הכובד של המטוס, מקדם העומס וצפיפות האוויר.

גורמים המשפיעים על מהירות ההזדקרות:

 

1. עליית המשקל גורמת לעליה במהירות ההזדקרות. עבור משקל גדול יותר צריך יותר עילוי ואם צריך יותר עילוי באותו פרופיל, יש צורך בזוית התקפה גבוהה יותר או במהירות גבוהה יותר.

 

2. ירידה בצפיפות האוויר גורמת לעלייה במהירות האוויר האמיתית להזדקרות (TAS) אך לא במהירות המכשירית (IAS)! הטעם לכך: כשהצפיפות נמוכה, יש פחות מולקולות באוויר. לכן יש פחות מולקולות שנכנסות לפתח האוויר המשמש את מד המהירות (צינור הפיטו). אם המטוס היה שומר על מהירות אמיתית זהה, פתח האוויר היה מקבל פחות מולקולות אוויר ולכן היה מצביע על מהירות נמוכה יותר. ואולם, כשהטייס מטיס את המטוס, הוא שומר מהירות מכשירית מסויימת. לכן, כשהצפיפות יורדת, על מנת להשיג את אותה מהירות מכשירית, צריך לטוס במהירות אמיתית גבוהה יותר. לכן, כשנזדקר, מד המהירות שלנו, שמראה מהירות מכשירית ולא מהירות אמיתית, יחווה מהירות אמיתית גדולה יותר מהמהירות האמיתית שלנו. אבל המהירות המכשירית תישאר זהה.

 

3. בתצורה של מדפים מעלה מהירות ההזדקרות גבוהה יותר מאשר במדפים מטה. הטעם לכך: כאן הפרופיל האווירודינמי של הכנף למעשה משתנה על ידי הורדת המדפים. הורדת המדפים יוצרת פרופיל חדש, שהעקימון שלו, גדול יותר בהשוואה לעקימון של כנף זהה במצב של מדפים מעלה. לפרופיל כזה, שיש לו עקימון גדול יותר, יש זוית התקפה קריטית גדולה יותר. לכן הוא מסוגל להחזיק מעמד ולא להזדקר במהירות נמוכה יותר. הורדת המדפים גם משפיעה על חוויי מד המהירות ובמטוסים מסוימים תגרום גם להפחתה מלאכותית של המהירות המכשירית.

 

4. מקדם העומס (כגון עקב תמרונים במטוס או השפעות מזג אויר) מגדיל את מהירות ההזדקרות ביחס ישר לשורש העומס:

 

Vs =Vs*√Gבתמרון.

 

5. במנוע בסרק מהירות ההזדקרות גבוה יותר מאשר כאשר המנוע מזרים אוויר על משטחי ההגוי ומייצב הגובה.

 

6. מרכז כובד קדמי מעלה מהירות הזדקרות. מרכז כובד אחורי מוריד אותה.

 

7. גשם כבד גורם הן לעליה במשקל המטוס והן לפגיעה בזרימת האוויר על הכנף ולכן מעלה את מהירות ההזדקרות.

 

8. קרח – משפיע כמו גשם אך בצורה חריפה יותר: התקרחות מבנית גורמת למשקל רב יותר ולאורך זמן רב  יותר וכן נוצרת פגיעה ממשית בצורת העקימון/הפרופיל של הכנף עקב הקרח המצטבר. התוצאה – עלייה במהירות ההזדקרות.

 

9. חתחות – מעלה את מקדם העומס ומשנה את זרימת האוויר היחסית ולכן מעלה את מהירות ההזדקרות.

 

spacer.png, 0 kB