הדפסה מרכז הלחץ.
Pressure_20Gauge.jpg כמות העילוי שמייצרת הכנף,  משתנה לאורך הפרופיל. היינו, נקודות מסוימות על פני הכנף מייצרות יותר עילוי מאחרות. הסיבה לכך היא שגובה העקימון משתנה (וכן זוית ההכוונה). בנקודות בהן העקימון העליון גבוה יותר, האוויר נאלץ לזרום מעליו במהירות גבוהה יותר ולכן הלחץ הסטטי נמוך יותר וממילא העילוי באותה נקודה גבוה יותר.
על מנת לפשט את הדברים ניתן להגדיר נקודה אחת מסוימת על פני הכנף, אשר תייצג את "שקול" העילוי הכולל שמייצרת הכנף. ["שקול" פירושו, נקודה או כח המשקף את שווה הערך של מכלול כוחות שונים, שלעיתים פועלים בכוונים שונים או בעוצמות שונות].

 

"C.P” (Center of Pressure) היא נקודה דמיונית על המיתר, שבה עובר שקול הכוחות והמומנטים: שם מרוכזים, מבחינה חישובית, כל הכוחות האווירודינמיים הפועלים על המטוס כולו.

 

[הערת אגב: מהו מומנט? זהו מושג הקשור במשקל ואיזון של המטוס. כעיקרון מדובר ב"מנוף" שבעזרתו פועל כח מסויים. כשאנחנו מנסים לפתוח בורג עקשן, קל לנו לראות שככל שמפתח הברגים ארוך יותר, אנו צריכים להפעיל פחות כח. כלומר ככל שמפתח הברגים ארוך יותר, הוא "מייצר" יותר "כח" בעזרת הלחץ שאנחנו מפעילים עם משקל היד שלנו. כך גם באווירון: ככל שהמרחק (=אורך מפתח הברגים) בין הנקודה שבה מופעל הלחץ לבין הציר המרכזי (מרכז הכובד) גדול יותר, כך נשיג יותר "כח"].

 

ההשפעה הכוללת של הגידול בזוית ההתקפה:

 

1. הגדלת זוית ההתקפה מעניקה יותר עילוי, אך אנו "משלמים" בהגדלת הגרר. מדוע יותר גרר? הגדלת זוית ההתקפה מגדילה את מערבולות קצה הכנף ואת ה-DOWNWASH. דיון בתופעות אלה ייערך בפרק העוסק בגרר.

 

2. מרכז הלחץ נע קדימה, אל עבר שפת ההתקפה.

 

3. שקול הכוחות נוטה לאחור. כלומר, הזוית הדמיונית של שקול העילוי היוצא מנקודת ה-C.P נוטה, מבחינת הזוית שלו ביחס למיתר הכנף, לאחור. אם לדוגמא (תאורטית בלבד) במצב של זוית התקפה מסוימת היה השקול בניצב לחלוטין למיתר הכנף, הרי שעם הגדלת זוית ההתקפה הזוית שבין השקול לבין מיתר הכנף גדולה מ-90 (המדידה היא עם כוון השעון מכוון שפת התקפה).

במהירות שיוט, זוית ההתקפה היא בערך 4 מעלות. במצב זה, ה-C.P נמצא בערך ב-35% המיתר, וכמעט כל הכח האווירודינמי מייצר עילוי, כשרק חלק קטן ממנו מייצר גרר.

 

כשזוית ההתקפה גדלה, מרכז הלחץ (C.P) נע קדימה, לכוון שפת ההתקפה. הוא יכל להגיע עד לנקודה הקדמית ביותר שלו (שבה מתרחשת ההזדקרות), שהיא בערך ב- 25% המיתר, ואז הכנף מתחילה להזדקר.

 

זוית ההתקפה שבה מתרחשת הזדקרות במטוסים קלים היא בערך 16-18 מעלות.

 


 

 

spacer.png, 0 kB