הדפסה אפקט הקרקע
groundeffect.jpg מהו אפקט הקרקע? כאשר אנו טסים בגובה נמוך מאוד מעל פני הקרקע (עד גובה השווה לאורך חצי מוטת הכנפיים של המטוס), נקבל עילוי גדול יותר ביחס למהירות בה אנו טסים, בהשוואה לטיסה בגובה.

כשהכנף נמצאת בגובה מחצית מוטת הכנפיים מעל פני הקרקע, קטן הגרר המושרה בעשרים וחמישה אחוזים. כאשר הכנף נמצאת בגובה עשירית המוטה מעל פני הקרקע, פוחת הגרר המושרה עד כדי חמישים אחוז.

• השפעת אפקט הקרקע בנחיתה

• גורם להפחתת גרר.
• מגביר את העילוי.
• יש צורך בפחות סחב/דחף עקב הירידה בגרר.
• גורם עלייה בלחץ הסטטי המתקבל בפתח הכניסה של מערכת הפיטו.
• חוויים נמוכים יותר מהנכון של מד המהירות ומד הגובה, עקב עלייה בלחץ הסטטי.
• גורם להצפה ארוכה והארכת ריצת הנחיתה.

• השפעת אפקט הקרקע בהמראה

• גורם להתנתקות מוקדמת מהקרקע, בטרם הושגה המהירות הדרושה.
• עקב זאת עלול לגרום להזדקרות בגובה נמוך, עם היציאה מתחום ההשפעה של האפקט, אם לא נמשיך להאיץ את המהירות בטרם יציאה מתחום אפקט הקרקע.
• מאפשר ניתוק מוקדם במקרים שהדבר חיוני מטעמים תפעוליים, לדוגמא: בהמראה משדה/מנחת עם מסלול המראה משובש. במקרה כזה נוח לנו לנתק את המטוס מוקדם ככל האפשר מן הקרקע, ולהמשיך לצבור מהירות תוך כדי הישארות בגובה נמוך מאוד, בתוך אפקט הקרקע.

ground_effect.jpg
spacer.png, 0 kB