הדפסה מדפים.

shelfs.jpg מדפים הם משטחים הניתנים להורדה או העלאה, באמצעות מתג או מנוף בתא הטייס, ואשר העלאתו או הורדתו, משפיעה על פרופיל הכנף. המדפים נמצאים בדרך כלל בחלק האחורי של הכנף, קרי בשפת הזרימה של הכנף, קרוב לגוף.


מדפים רגילים (בשפת הזרימה)
flpas2.jpg
השפעת המדפים על המטוס תוך כדי טיסה
:

 

1. מעלים את מקדם העלוי.

 

2. מגדילים את הגרר ועל ידי כך מאפשרים לבוא לנחיתה לאט יותר או שאנחנו יכולים להוריד אף בגישה לנחיתה בלי להגדיל מהירות.

 

3. מדף רגיל מעלה את מקדם העילוי ולכן נזדקר במהירות איטית יותר, אבל כיון שהוא גם מגדיל את הגרר ביחס לאותה זוית התקפה, אנחנו נזדקר בזוית התקפה קטנה יותר.

 

4. הורדת מדפים מאריכה את מיתר הכנף ומגדילה את זוית ההתקפה. לכן, הורדת מדפים מייצרת יותר עילוי. רוב הכנפיים מתוכננות כך שהמיתר שלהן אינו מעוקל, ולפעמים ישר לגמרי. ככל שמיתר הכנף אורך יותר ומעוקל יותר, הוא מייצר יותר עילוי. מדף שיוצא משפת הזרימה גורם הן להארכת המיתר והן יוצר מיתר מעוקל באופן "וירטואלי". יש גם מטוסים עם מדפים בשפת ההתקפה.

 

5. ההשפעה הראשונית של הורדת מדפים היא עילוי. עם הורדת המדפים המטוס יטפס אלא אם הטייס יוריד זוית התקפה. בכל מקרה מצב זה הוא זמני כיון שהורדת המדפים מגדילה גם את הגרר, והוא יוביל בהמשך להורדת האף בחזרה (אם הטייס לא יעשה מאומה פרט לשמירת כנפיים מאוזנות).

 

6. הורדת המדפים משנה את מבנה הכנף. מרכז הלחץ נע לאחור. אם כך, מתעוררת השאלה מדוע ברוב המטוסים בעלי הכנף העילית, אף המטוס עולה למעלה כאשר אנחנו מורידים מדפים? אם מרכז הלחץ נע לאחור (ומרכז הכובד נמצא תמיד לפניו), אף המטוס היה צריך לרדת ולא לעלות. כפי שכבר אמרנו, המדפים מייצרים גם גרר ולא רק עילוי. הגרר המיוצר על ידי המדפים בא לידי בטוי בקצה האחורי של המיתר הוירטואלי שנוצר על ידי הורדת המדפים. כלומר, הגרר נוצר במקום רחוק יותר ממרכז הכובד (בהשוואה למיקום מרכז הלחץ). במילים אחרות, לגרר המיוצר על ידי המדפים יש "זרוע" ארוכה יותר מזאת של העילוי. לכן, למרות שהמדפים מייצרים עילוי, די בגרר קטן יחסית (אך בעל זרוע ארוכה) כדי להביא להטיית האף למעלה במקום למטה. כמובן שיש מטוסים שבהם הורדת מדפים תגרום להורדת אף (לדוג' moony). הסיבה לכך היא כמובן היחס בין מיקום המדפים, גודלם והמרחק היחסי למרכז הכובד בהשוואה למרכז הלחץ וגודל תוספת העילוי שמייצרים המדפים.
flapseffect.jpg
7. הורדת מדפים מפרה את האיזון שבין הסחב לגרר: הגרר גדל עקב הורדת המדפים והאיזון מופר. שינוי מצב האף שונה ממטוס למטוס, עקב השוני באיזון שבין משקל לעילוי ובין סחב לגרר (תלוי באיזה "זוג" האיזון מופר בצורה חדה יותר). ככל שזרוע המומנט ארוכה יותר, ההשפעה על העלוי גדולה יותר.

 

8. הורדת המדפים, באופן כללי, מגדילה את הגרר, באחוזים, יותר משהיא מגדילה את העילוי, ולכן יחס ה-L/D קטן. עקב זאת טוח הגלישה עם מדפים קטן.

 

9. בהורדת מדפים בדרגה ראשונה, הגידול בעילוי משמעותי, אך הגידול בגרר בדרגה זאת עדיין קטן יחסית לגידול בעילוי. ואולם, בהורדת דרגה שניה של מדפים ואילך, הגידול בגרר משמעותי יותר.

 

10. כתוצאה מהפגיעה ביחס L/D בהורדת מדפים, ה- Endurance של המטוס יפחת.

 

11. הורדת המדפים תגרום לכך שזוית הטפוס תהיה פחות תלולה, על מנת להשיג את אותו טפוס ביחס למרחק נתון ((VX.

 

12. הורדת מדפים מקטינה את מהירות ההזדקרות. המשמעות המעשית היא מצד אחד טווח מהירויות טיסה יותר רחב ודחיית הסכון של הזדקרות.

 

13. מצד שני, עם מדפים במצב מטה - אנחנו נזדקר במצב אף נמוך יותר: כשאנחנו פחות ערניים לאפשרות של הזדקרות צפויה.

 

14. זוית ההתקפה שבה נזדקר עם מדפים, קטנה יותר מזו שבה נזדקר בלעדיהם.

 

15. בזמן קיפול המדפים – נקבל שקיעה של המטוס. בזמן הורדת מדפים, המטוס מרוויח גובה. דבר זה נכון לגבי כל סוגי המטוסים, ללא קשר לשאלה אם האף עולה או יורד עם הורדת המדפים.

 

השפעת מדפים בזמן ההמראה:

 

1. לצורך התגברות על מסלול קצר, נוכל לקצר את מרחק ריצת ההמראה על ידי הורדת מדפים, בכפוף להוראות היצרן.

 

2. המראה עם יותר מדפים מכפי שממליץ היצרן תגרום להגדלת מרחק ההמראה, כיון שתאוצת המטוס קטנה.

 

3. הרמת מדפים גורמת לשקיעת המטוס עקב הקיטון באורך המיתר ה"וירטואלי" והקיטון בזוית ההתקפה. לכן, על מנת למנוע שקיעת המטוס, יש להרים מעט אף ועל ידי כך להשיג זוית התקפה גדולה יותר ויותר עילוי, ורק אז לקפל מדפים.

סוגי מדפים

 

1. פשוטים. רק יורדים למטה.
2. מפוצלים.
3. עם חריצי אוויר.
4. פאולר.
5. מדפים עם שני חריצי אוויר.
6. כנפונים – מעין "מדפים" בשפת ההתקפה.

flaptypes.jpg