הדפסה הגה הגובה ומייצב הגובה.

plane_parts_1.jpg הגה הגובה הוא ההגה המופעל כשאנו מושכים אלינו את הגה המטוס או דוחפים אותו לפנים.השפעה ראשית של הגה הגובה: עלרוד. השפעה משנית: אין.


הגה הגובה (elevator) נמצא בזנב המטוס:
elevators.jpg

 

יש להבדיל בין מייצב הגובה (horizontal stabilizer), לבין הגה הגובה. 
horizontalstabilizer.jpg
כשאנו מושכים הגה גובה למעלה/למטה, זוית ההתקפה על משטח המייצב לא משתנה. ואולם, שינוי זוית הגה הגובה ביחס למשטח המייצב, מסיט את הזרימה בצורה שנותנת כאילו היה עקימון אווירו דינמי.
elevator.jpg

משיכה או דחיפה של הגה הגובה גורמת לנסיקה או הנמכה את המטוס:
elveator2.jpg

התוצאה היא שנוצרת זרימה יחסית הדומה לזרימה על עקימון (שבמקרה הזה גורם לעילוי שלילי הגורם לירידת הזנב ועקב זאת עליית האף).

 

יעילות הגה הגובה תלויה במיקום מרכז הכובד של המטוס. מרכז כובד קדמי מדי יגרום לכך שמשיכת הסטיק תתקשה לגרום לאף להתרומם בגלל "המשקל" הרובץ על האף, ולהיפך.
הגבול הקדמי של מרכז הכובד נקבע לפי היכולת של משטח הזנב לייצר כח אווירודינמי לעילוי. מדוע? מפני שנקודת החולשה של מרכז כובד קדמי מדי, היא יכולת משטח הזנב לגרום להרמת אף המטוס, כשנמשוך סטיק בעת שנבוא לנחיתה ונרצה לבצע הצפה או שבירת גלישה של המטוס. למה דווקא אז? מפני שבנקודת זמן זו, המנוע פועל בסל"ד נמוך (או בסרק), ולכן מייצר מעט מאוד זרימה על הזנב. התוצאה היא שאנחנו תלויים אך ורק בזרימה היחסית הנובעת מהירות המטוס. אם מרכז הכובד יהיה קדמי מדי, וגודל משטח מייצב הגובה (+הגה הגובה) לא יהיה מספיק גדול כדי לייצר עלוי שלילי, לא נצליח להרים את אף המטוס. כלומר אנחנו צריכים לייצר מטוס כזה, שגודל משטח מייצב הגובה (+גודל הגה הגובה) הוא כזה, שמסוגל לייצר עילוי שיאפשר לנו להרים את האף גם במהירות איטית (לקראת נחיתה), כאשר אין זרם אוויר הנובע מהמנוע/מדחף.

 

spacer.png, 0 kB