הדפסה החלקת מדחף.

busflght.jpg "החלקת מדחף" – משמעו ההפרש בין הפסיעה הגאומטרית לבין הפסיעה המעשית של המדחף.

"הפסיעה המעשית" – המרחק שעובר המטוס בפועל, כתוצאה מסיבוב אחד של 360 מעלות, של המדחף.

 

"הפסיעה הגאומטרית" – המרחק התאורטי שיכול היה המטוס להתקדם כתוצאה מסיבוב אחד של 360 מעלות של המדחף.

 

"יעילות המדחף" – היחס בין הפסיעה המעשית לגאומטרית.

 

מדחף בעל פסיעה משתנה מקטין את ה"החלקה" ומאפשרת יעילות על פני תחום רחב יותר של מהירויות וסל"ד, בהשוואה למדחף עם פסיעה קבועה.
propllerslip2_1.jpg

 

spacer.png, 0 kB