הדפסה בדיקות לפני התנעה.

 לאחר שהשלמנו את הבדיקות החיצוניות, חתמנו בספר המטוס והתיישבנו ליד ההגאים, הגיעה העת לבדיקות שלפני ההתנעה. עם סיום בדיקות אלה נתניע לפי סדר המפורט בתחתית דף זה.

בדיקות חיצוניות – בוצעו
כוסית -   הוחזרה למקום
דלתות -   נעולות
מושב -   נעול ובמרחק מותאם
חגורות -   מהודקות
פריים (משאבת תיחול) –    נעולה
מסטר –    OFF
מצתים –   OFF
פיוזים (נתיכים) -    בפנים
כל המתגים חוץ ממשואה – כבויים
אויר למאייד -  קר
מצערת –   סגורה
תערובת –   עשירה
ברז דלק –   BOTH
מכשירי רדיו ונווט - שלמים וכבויים
הגאים –   חופשיות שש פעולות
מקזז -   מעלה/מטה לכל האורך
מד גובה -  בגובה החניה
מד שיעור פניה ונטיה –  מאוזן וכדור באמצע
טרנספונדר –   5100 OFF
שעון -    מאופס

 

התנעה

 

מסטר -   ON
אוויוניקה/קשר-  ON
בקשת רשות התנעה והסעה מהמגדל + ציון יעד
אוויונקיה/קשר-  OFF
מסטר    OFF
מד גובה -   כיול  QNH לפי הוראת המגדל
תיחול/החשה-  כנדרש
מעצורים -   לחץ
הסתכלות סביב 360 מעלות (גדר אל גדר) לוודא שאין אנשים בסביבה
מתג ראשי בלבד –  ON
לפני התנעה - הסתכלות פעם נוספת סביב והכרזה"איזור הפרופלר נקי בשנית"
 
התנעה
מנוע -    1000 סל"ד
לחץ שמן -  עולה תוך 30 שניות
אלטרנטור -   ל- ON + טעינה

 

 

 

spacer.png, 0 kB