הדפסה בדיקות חיצוניות.

 לפני כל טיסה, ובטרם נכנס לתא הטייס, עלינו לבצע סדרת בדיקות חיצוניות אשר באות לוודא רמת בטיחות גבוהה כמקובל בישראל. הבדיקות מותאמות למטוס המשמש ללימוד בארץ, ססנה 152 ומתאימות גם למטוס מסוג ססנה 172.

לפני הגישה למטוס

 

מלוי יומן הרשאה ב"מבצעים" החברה המפעילה.
מטאורולוגיה
הגדרת רוח בגובה הרלבנטי לטיסה
הגדרת שדה משנה
הגדרת רוח בשדה
ATIS (אם מתבצעת יציאה משדה שיש בו שידור ATIS)
פמ"ת מעודכן
מפות VFR כלליות של  ישראל
משקל ואיזון

 

בדיקות מנהלתיות במטוס

 

תעודת רישום
תעודת כושר
רשיון רדיו
דפים אדומים
דפים צהובים
חתימת מכונאי לבדיקה יומית
שעות לביקורת פחות השעות שנצברו
מלוי פרטים וחתימה בספר המטוס

 

בדיקות תא

 

נועל הגאים – להסיר
הצתה OFF
מתאם פניה והחלקה – מטוס מאוזן ואין בועות בצינור
מסטר  ON
לראות דגלון אדום במתאם נטיה נעלם בהדלקת מסטר
האזנה לרעש הג'יירו
מחווני דלק – בדוק כמות
מציין מדפים במצב מעלה
מסטר OFF
ערכת עזרה ראשונה + מטף כבוי אש

 

ניקוז כנף שמאל

 

בדיקת ניקוז דלק מכנף שמאל

 

גוף והגאים

 

גוף צד שמאל –   שלמות
מייצבי גובה וכוון –  שלמות
הגה כוון גבוה –   שלמות וחיבורים, כולל כבלים.
מקזז –    שלמות + תקינות מנוף הזזה.
אנטנות –  VOR מעל מייצב הכוון, ADF-SENS מתוחה לאורך המטוס, ELT באמצע הגוף, רדיו – מעל התא, ADF פרבולית – מתחת לתא הטייס.
גוף צד ימין - שלמות

 

כנף ימין

 

מדף - שלמות, חופש תנועה סביר, מוט הפעלה, חיבורים.
מאזנת -  שלמות, חופש תנועה, סימטריה לכנף שמאל, אבטחות חיבורים, משקלות.
קצה כנף - שלמות, נורת נווט ירוקה ונורת strobe  ללא פגיעה (אם יש).
שפת התקפה - שלמות
כבל עגינה - הסר
סמוכה -  שלמות

 

כן נסע ימין

 

צמיג - שלמות ועובי גומי, סמני החלקה, ניפוח
 העבר סד לאחורי הגלגל.
מעצורים -  שלמות, עובי סנדלי בלימה, עובי דיסק, נזילות שמן.

 

דלק כנף ימין

 

בדיקת ניקוז דלק מכנף ימין
בדיקת כמות דלק במיכל ימין.

 

גיזרת המנוע

 

בדיקת פתח ניקוז תחתון מתחת לתא הטייס – אם יש.
בדיקת ניקוז דלק מהמנוע + שפיכת דלק 4 שניות לפחות.
בדיקת כמות שמן מנוע: בין 5 ל-7 ליברות, לפי אורך הטיסה.
חיפוי מנוע ימין - שלמות וברגים סגורים ומאובטחים.
גלגל קדמי - שלמות ועובי גומי, סימני החלקה, ניפוח, משכך, משכך צידוד, נזילות שמן. סלק סד + מנעול בטחון.
מסנן אוויר - שלמות, נקיון, העדר חסימות
אורות נחיתה - נקיים ושלמים
פרופלר - שלמות, אין מנעול בטחון.
מקרן שמן - שלמות, יובש ונקיון
רצועת אלטרנטור - מתוחה
פנים המנוע - אין כלים נטושים.
חיפוי מנוע שמאל - סגור ומאובטח, שלמות.
שמשות - נקיות
פתח סטטי - לא סתום

 

כנף שמאל

 

בדיקת כמות דלק במיכל שמאל
צינור פיטו - שלמות, לא סתום (מלפנים וגם בחריר ניקוז אחורי)
צינור נקוז/אוורור דלק - לא סתום
צופר הזדקרות - בדוק בשאיפה עם מטפחת
שפת התקפה - שלמות
קצה כנף - שלמות, נורת נווט אדומה ונורת strobe (אם ישנן) ללא פגיעה.
מאזנת -  שלמות, חופש תנועה, סימטריה לכנף שמאל, אבטחות חיבורים, משקלות.
מדף - שלמות, חופש תנועה סביר, מוט הפעלה, חיבורים.
כבל עגינה - הסר
סמוכה -  שלמות

 

כן נסע שמאל

 

צמיג - שלמות ועובי גומי, סמני החלקה, ניפוח
 העבר סד לאחורי הגלגל.
מעצורים -  שלמות, עובי סנדלי בלימה, עובי דיסק, נזילות שמן.

 

לטיסת לילה

 

בדוק בנוסף:

 

אורות נווט
משואה
Strobe
אור נחיתה
תאורת מכשירים בתוך התא
פנס כיס תקין

 

בסיום הבדיקה: מלוי ספר מטוס וחתימה.

 

spacer.png, 0 kB