הדפסה בדיקות לפני התיישרות והמראה
לפני העלייה על המסלול, המכונה "התיישרות", מלשון התיישרות על מסלול ההמראה, אנו מבצעים סידרת בדיקות אחרונות. עם ההתישרות אנו מוודאים פרמטרים עקריים, ולאחר שהמטוס ניתק מהמסלול, אנו בודקים קיומם של התנאים הנחוצים לטפוס ראשוני.*** כל הבדיקות הנזכרות באתר מתייחסות למטוס המשמש בפועל להדרכת טיסה, מסוג C-152***בדיקות לפני התיישרות להמראה


משאבת פריים –   נעולה
מסטר –    שני המתגים ON
הצתה –    BOTH  
אויר לקרבורטור –  קר
תערובת –   עשירה
מתגי חשמל –   אורות נחיתה, אורות נווט, משואה
מדפים –   מעלה/10 מעלות
מקזז –  במצב המראה
דלק –    BOTH
מכשירי מנוע –   ירוק וירוק
מצפן מגנטי –   השוואה לג'יירו כוון – כוון ושחרור
מד גובה -  בגובה תחילת מסלול ולחץ QNH  נכון
אופק מלאכותי –   כוון
מד מהירות –   אפס
VSI –    מאופס
מצפן ג'יירו –    תואם מצפן מגנטי
מד שיעור פניה ונטיה –  מאוזן וכדור באמצע
טרנספונדר –   למצב ALT
מכשירי רדיו –   דולקים ומכוונים לתחנות הנכונות
מכשירי נווט –   דולקים ומכוונים לתחנות הנכונות
חגורות –   כולל נוסעים – קשורים
דלתות –   כולל נוסע – נעולות ומאובטחות
הגאים -    6 פעולות
תדריך חרומים לפני המראה (ראה בתדריך המראה בפרק "תדריכי טיסה").
הגדר לעצמך איזה מטוסים פעילים (מתוך מה ששמעת בקשר  - נסה להבין איזה מטוס נמצא באיזה מקום, לקבלת התמונה האווירית הכללית).
  -FINAL   נקי
עפרון  -   זמין
רשות להתיישר
רישום זמן המראה


בדיקות על המסלול לפני המראה


בדיקת מצפן ג'יירו
כנף לרוח
עקבים לרצפה


המראה


מצערת -  פתוחה, וודא סל"ד 2280-2380.
מכשירי מנוע - בטווח הירוק
מהירות - נבנית
K55 -  הרם גלגל אף
טיפוס -  במהירות K65.
בגובה 200 מעפה"ש - הרם מדפים.


המראה קצרה


מדפים - 10 מעלות
מנוע מלא על המעצורים - סל"ד 2280-2380.
הגה גובה - משיכה קלה (זנב נמוך)
ניתוק - במהירות K54
לאחר מעבר מכשול - מהירות K65
מדפים -  הרם לאחר מעבר מכשול ומחצית גובה הקפה.בדיקות אחרי ניתוק


מהירות -  K65
מעצורים - לחץ
רגל ימין - לחץ במידה הדרושה
קיזוז - קזז
מכשירי מנוע - בטווח הירוק.


spacer.png, 0 kB